Kontakty

Amtest Slovakia, s.r.o.
Mikovíniho 10
917 01 Trnava

tel. +421 33 2933 455

e-mail:
amtest.slovakia@amtest-group.com

Javascript is required to view this map.

Obchodné oddelenie

Ing. Richard Ďuriš – Operations Manager
mob. +421 905 978 172
e-mail: richard.duris@amtest-group.com

Branisla Ružička – Sales Specialist
mob. +421 918 666 339
e-mail: branislav.ruzicka@amtest-group.com

Servisné oddelenie

Ing. Juraj Halama – Service Engineer
mob. +421 907 069 717
e-mail: juraj.halama@amtest-group.com

Objednávky, fakturácia, logistika

Radka Robinson – Office Manager
tel. +421 33 2933 455
mob. +421 915 761 140
e-mail: radka.robinson@amtest-group.com

Daniela Hazuchová – Logistics & Administration
tel. +421 33 2933 455
e-mail: daniela.hazuchova@amtest-group.com

Informačná povinnosť prevádzkovateľa tu.