ASSCON

  •  Zariadenia pre spájkovanie v parách

Nemecká firma ASSCON je priekopníkom a svetovým lídrom v oblasti vývoja a výroby systémov pre spájkovanie v parách (kondenzačné spájkovanie). Tieto systémy sy v poslednej dobe získavajú čoraz väčšiu obľubu a to hneď z viacerých dôvodov.

  • Vysokokvalitné spájkovanie v inertnej atmosfére
  • Šetrnosť procesu k DPS a komponentom
  • Nenáročnosť obsluhy
  • Prakticky odpadajú starosti s profilovaním
  • Nízka spotreba el. energie v porovnaní s konvekčným reflowom
  • U vyšších modelov navyše možnosť spájkovania vo vákuu

Asscon má v ponuke širokú škálu zariadení, ktoré splnia nároky i tých najnáročnejších užívateľov. Jedná sa o nasledovné zariadenia:

 

assconQuicky300:

Pre laboratória a výrobu prototypových DPS .
- Jednoduchá obsluha.
- Okamžite schopné prevádzky
- Rozmer DPS max.: 300 x 300 mm
- Chladenie destilovanou vodou.
- Manuálny dopravník

 

Quicky450:       

Pre laboratória a výrobu prototypových DPS.
- Jednoduchá obsluha.
- Okamžite schopné prevádzky.
- Rozmer DPS max.: 450 x 450 mm
- Uzavretý chladiaci systém.
- Automatická postupnosť pracovného cyklu.

   

VP800:

Pre laboratória, výrobu prototypových DPS a malosériovú produkciu. 
- Nenáročné na priestor.
- Spájkovacie zariadenie na akékoľvek produkty.
- Voliteľné príslušenstvo: externý, uzatvorený chladiaci systém
- Voliteľné príslušenstvo: filtračný systém na filtrovanie prevádzkovej kvapaliny.
- Rozmer DPS max.: 400 x 400 mm
- Automatická postupnosť pracovného cyklu.

 

VP1000:

Pre malosériovú a stredne veľkú produkciu. 
- Univerzálny dopravník na nakladanie a vyberanie DPS.
- Nepretržitý automatický filtračný systém
- Vstavaný komínový sytém.
- Voliteľné príslušenstvo: vodný chladiaci systém s kompresorom,
- Voliteľné príslušenstvo: čistiaci systém pár.

Rozmer DPS max.:
- VP1000-44  400 x 400 mm
- VP1000-64  600 x 400 mm  
- VP1000-66  600 x 600 mm

    

VP3000:

Pre linkovú výrobu alebo stredne veľkú produkciu. 
Štandardne vybavené so stredovou podperou, elektrickým nastavením šírky dopravníka a nepretržitým automatickým filtračným systémom. Voliteľné príslušenstvo: uzavretý vnútorný chladiaci systém,  získavanie prevádzkových údajov a diagnostických modulov cez modem.

Rozmer DPS max.: 600 x 500 mm (Reťazový dopravník s bočnou podporou)

     

VP2000:

Pre veľkosériovú linkovú produkciu. 
Štandardne vybavené SMEMA rozhraním, nastavovaním šírky dopravníka, stredovou podperou a nepretržitým automatickým filtračným systémom. Voliteľné príslušenstvo: uzavretý vnútorný chladiaci systém,  získavanie prevádzkových údajov a diagnostických modulov cez modem.

Rozmer DPS max.:  565x 500 mm
Voliteľné DPS max.: 1000 x 500 mm (Reťazový dopravník s bočnou podporou)

 

VP6000 vacuum:

Pre malosériovú a stredne veľkú produkciu. 
Štandardne vybavené univerzálnym dopravníkom na nakladanie a vyberanie DPS, komorou na vákuový proces, nepretržitým automatickým filtračným systémom a vstavaným komínovým sytémom. Voliteľné príslušenstvo: vodný chladiaci systém s kompresorom.
Voliteľné príslušenstvo: Linkové prevedenie s možnosťou SMEMA rozhrania

Rozmer DPS max.:  400 x 600 mm
   

VP 2000 vacuum:

Pre veľkosériovú linkovú produkciu. 
Štandardne vybavené SMEMA rozhraním, DPS dopravníkom a nepretržitým automatickým filtračným systémom. Voliteľné príslušenstvo: uzavretý vnútorný chladiaci systém,  získavanie prevádzkových údajov a diagnostických modulov cez modem a elektrické nastavovanie šírky dopravníka.

Rozmer DPS max.:  450 x 400 mm
Voliteľné DPS max.: 800 x 400 mm (Reťazový dopravník s bočnou podporou)